När jag tänker tillbaka har jag naturligtvis varit ”humanist” hela mitt liv. Livsåskådning valde jag 1973 när jag lämnade svenska kyrkan. Däremot dröjde det till 2006 innan jag engagerade mig aktivt i den livsåskådning som jag redan omfattade men inte kände till: humanismen.