Om mig


Min musik Efter mig

TRO

Har fått frågan mer än en gång i olika skolor: – När tappade du din tro? Då har jag svarat: – Man kan inte tappa något man inte bär på.

Ungarnas utgångspunkt är alltså fortfarande: Det naturliga tillståndet, den självklara utgångspunkten är att vi är religiösa, annars är vi avvikande.

Den naturliga utgångspunkten är naturligtvis NATUREN!

I otaliga experiment och tillämpningar har Darwins evolutionsteori visat sig hålla måttet. Det är ju klart att det förhåller sig så; naturliga processer ligger bakom allt i naturen!

Det finns inga tecken på, inga bevis för, inga förhållanden eller samband i naturen som förklaras bättre av någon annan teori och  i synnerhet inte av bibeln. Den är skriven av människor, i en helt annan kultur, i en helt annan tid och utan några som helst moderna kunskaper i ämnen som biologi, kemi och fysik. Den speglar människans föreställning av livet på jorden DÅ!

Bibeln är människans tankar och levnadsregler som samma människa också har tilldelat statusen som ”Guds ord”.

Jag inte bara TROR att gudar INTE FINNS, jag är på goda grunder övertygad, lika övertygad som en domstol får lov att bli om inga direkt bevis fäller eller friar. Två av varandra oberoende indirekta bevis kan ersätta ett direkt för att fälla eller fria. Det finns hur många indirekta bevis som helst!

Indirekta bevis eller indicier är t ex logik. Varför finns inte kristendomens gud över hela planeten; ”Ni skall inga andra gudar hava jämte mig”. Många religioner konkurrerar med varandra, inte sällan på liv och död. Gud verkar inte ha något med fördelningen av välståndet på jorden att göra. Outgrundlig fattigdom och omättlig rikedom styr mänsklighetens öde utan att ”den skapande kraften” ingriper. Rättvisa existerar inte, folkvilja kommer till uttryck fläckvis i världen, epidemier, torka och naturkatastrofer härjar okontrollerat på jorden, kyrkor är alltför ofta lierade med obehagligt odemokratiska makter osv. Gudarna är i grunden världsfrånvända i den mån de skulle existera.

Som skapare är de – gudarna – rena amatörer, lekmän, för att inte säga, klåpare. Mer är 99% av alla arter som hittills uppträtt på jorden är utdöda. Människan är ofullgången; blindtarms- och bihåleinflammationer, begränsad hörsel, syn, smak, lukt och känsel, missfall

Livet uppträder på jorden i takt med de fysiska förutsättningarna. Det är alltså inte i ett slag skapat. Och om skaparen var här och planterade liv på jorden, varför passade hen inte på att befolka de andra planeterna när hen ändå höll på? DNA eller genomet beskriver hur allt hänger samman, hur arter är besläktade, möjligen kan den första urcellen ha varit ”skapad”, det vet vi fortfarande inget om. Men inget talar för det.

Universum ser heller inte ut att vara en planerad skapelse. Livet finns i en smal ”spalt” där förutsättningarna för tillfället är gynnsamma; syresammansättningen, temperaturen m m. För några hundra miljoner år sedan gick det inte och om några miljarder år är under alla omständigheter syret i solen slut om det inte dessförinnan är slut på jorden. Stjärnor kommer och går, galaxerna rusar fram, krockar, uppslukas av varandra och fjärmar sig i all oändlighet från varandra. Universum utarmas.

Men många säger fortfarande något i stil med: – Jag är inte troende men jag tror på något, det finns saker och ting, som vi inte förstår, som är större än vi kan greppa. När frågan om livet efter detta kommer upp finns det även intelligenta och upplysta människor som hävdar: – Vi vet inte ett skit!

Det kan man å andra sidan säga om alla antaganden vi kan göra om precis vad som helst, t  ex att alla människor kan kommunicera med varandra ovetande om förmågan, att en grupp har förmågan att förutse framtid osv.

Bilden som växer fram talar inte för att en överjordisk existens skulle ha skapat ”alltet”. Den fantasin är en mänsklig konstruktion, en tankegroda.