Samhälle


Från början

Jag upplevde barnaåren på 40-talet, skol- och tonåren under 50-talet, vuxenblivandet under 60-talet och det omvälvande 70-talet. Mitt liv, både före och efter, har inte präglats av samma tempo, inte av samma omvälvande händelser. En del borde berättas … nån gång. 

Och senare

Medvetenhet om sakernas tillstånd och sambanden i tillvaron kom långt senare, under det omvälvande 70-talet. Skulle jag någon gång skriva mina memoarer skulle de få rubriken 70-talet – mitt århundrade! 

Så mycket hände då att det känns befogat med den rubriken.

Nutid

Tillvaron i det här skedet av livet domineras naturligtvis av pension. En del pensionärer har det väl förspänt; de har planerat och varit förutseende, några har haft tur och jobbat på rätt ställe där pensionsavsättningarna både har skötts och varit väl tilltagna och ytterligare några har inte reflekterat över ett liv i en tid då vi kallas pensionärer. 

Dels har den eran tett sig så långt bort och dels har jag underförstått inte räknat med att jag skulle vara med så länge. Under åren har det kommit ett meddelande då och då som sagt något i stil med: … eftersom du sparar i fond si och så vill vi meddela att vi har bytt ut …! Eftersom jag visste att jag inte sparade (hade helt enkelt inte råd) så kastade jag papperen. Men så i höstas kom ytterligare ett och då bestämde jag mig för att ringa och meddela att de kunde sluta inte minst av miljöhänsyn. På hemsidan, letade efter telefonnumret , så fastnade blicken på en länk i stil med: Ditt sparande. Där stod det att jag hade fonder värda 178.000 SEK! Kan inte vara möjligt! Måste vara ett fel från den tiden när jag hade gott ställt. Ringde två gånger och pratade med olika kundmottagare: Jovisst, har du fonder som du kan lyfta om du vill ta ut pengarna. Trodde ändå inte riktigt på detta och gick därför in och bytte ut en fond. Om det fungerade så skulle jag våga tro lite mer. Jodå, det fungerade. Ringde därför en tredje gång, en kvinna svarade: Jovisst kan du ta ut pengarna och dessutom skattefritt (jag hade naturligtvis räknat med att få betala skatt om detta överhuvud taget var sant)! Det är dessutom avgiftsfritt eftersom du har haft fonderna så länge. 

Det visade sig att jag någon gång, oklart när, satsade 90.000 SEK som fram till upptäckten nästan fördubblats i värde. Rena lottovinsten! 

Nu blev jag naturligtvis intresserad, börsen går bra så jag fortsätter att bevaka utvecklingen. Intresset spred sig också till PPM; bytte ut en av två fonder och har bättrat på tillväxten där också. 

Två reflektioner: Det är penibelt att erkänna den glömskan. Hur kan man glömma bort 90.000 SEK? Vilken ordning har jag på min privatekonomi? Och den andra funderingen är varför gratistjänsten Dina pensioner inte upptäckte fonderna som i alla fall ligger där under rubriken Tjänstepension – Kapitalförsäkring. Jag kan inte vara den ende!

Närsamhället

Sedan ett drygt år tillbaka, våren 2016, bor vi i den lilla pärlan Kungälv. Utan någon som helst anknytning, utom Gunillas idoga engagemang i bostadsköerna på nätet, fick vi en fräsch tvåa gränsande till naturskyddsområdet Fontin. Det ligger högt över omgivningen och hit upp leder alltså en respektingivande backe. Den är just nu ett träningsredskap; cykla uppför backen är en rejäl utmaning. 

Sprucken yta
Stan är en pärla vid första påseendet men efter ett års introduktion ser vi sprickorna i pärlglansen.