Att bli politiskt medveten under 60-talet satte sina spår. Jag fick en tro på politikens möjligheter, att samhället kunde bli bättre, på solidaritet och att poltiken skulle verka i medborgarnas intresse. Nu ser jag istället att det går utför, blir sämre. Det känns tragiskt att jag skulle ha varit med om det skedet i historien då allt var möjligt, då demokratin peakade och människans friheter bejakades och också få se utvecklingen förbytas i tillbakagång.

Det behövs en revival. Förhoppningsvis har pendeln vänt och krafter uppammas i en annan riktning. Men vad blir det nya? Vilka tecken kan vi se, vilka är på gång, vad kan bli trender?

En spricka i EU, Rysslands återgång till ”tsarvälde”, USA väljer en moraldöv fastighetsförvaltare till president, som vi andra får stå ut med, Erdogan vill inte in i EU, slöjan vinner mark, SD har kanske peakat (?) osv.