Beslut


Beslut fattas i många former; förhastade eller genomtänkta, politiska och opolitiska beslut, formella, privata, olagliga, känslomässiga, rationella, ekonomiska (kan vara snåla eller till skillnad mot beslut utan ekonomiska implikationer), riksdagsbeslut, votering, regeringsbeslut, lekmannabeslut, expertbeslut, misstag, gissning och att inte ta ställning är också ett beslut.

Jag vill ta initiativet till en utmärkelse: Årets beslutsfattare! Det kan börja i liten skala, reklamvärdet tror jag inte kan underskattas, och växa med tiden. Börja med en eller ett par klasser och sedan växa, för att intressera tyngre och tyngre sponsorer. Jag tänker börja med att intressera Katarina Gospic, Dagens Industri, GP/Affärsbilagan, Chef, Unionen, Svensk Industri (Arbetsgivarföreningen vad den nu heter nu för tiden).

Vilka beslut ska då premieras? Vågade beslut (brukar innebära stort risktagande)? Beslut som premierar ett högre syfte t ex att sätta klimathotet framför kortsiktig vinst, beslut som överbryggar klyftor istället för att vidga dom,  ut n

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *