Fråga till Socialstyrelsen


Hej,

Vem vänder jag mig till med följande frågeställning:
Mot Restless Legs har jag tagit Sifrol (Pramipexol) sedan 2001.
Det var då okänt som medicinering mot nämnda åkomma.
Jag läste på nätet om ett begränsat test i Uppsala och bad min
”husläkare” skriva ut lägsta dosen, 0,09 mg. Han undrade vad
jag skulle ha den till? Mot pirr i benen, det kallas visst myrkryp
också, svarade jag. Han skrev ut och det fungerade.
Apotekspersonalen undrade det första året vad jag skulle ha
det läkemedlet i så låga doser till?
Åren gick, min läkare la av och jag har varit listad på 4-5 vård-
centraler sedan dess. Myrkrypet tilltog i styrka efterhand och jag
beställde i motsvarande grad högre doser på 1177.
Hösten 2019 bokade jag tid på Vårdcenralen för en uppsjö symtom.
Prover togs, inget var fel. Du har inga medicinska problem utöver
att du blir äldre, var läkarens besked.
Ett halvår senare återkom jag med samma osammanhängande
symtomlista. Inga påvisbara fel men ”du nämnde ditt intag av Sifrol
och jag har kollat i FASS som säger max 0,54 mg mot Restless Legs
och du tar nu 2,1 mg och dessutom en depottablett!” sa den aktuelle
läkaren.
Enligt utdrag ur Läkemedelsregistret har jag knaprat i mig mer än
den dubbla dosen från och med 2012. Sedan dess har jag behövt
höja dosen till 2,1 mg. Vid tillfälle frågade jag på apoteket om det inte
fanns EN tablett på 2,1 eftersom jag tog 3 x 0,7 av praktiska bekväm-
lighetsskäl. Och det fanns det men ingen reagerade på att det var en
depottablett.
I mina ögon ser det beskrivna förloppet ut som ett systemfel eller
åtminstone systembrist.
  1. Jag har, utan att bli ifrågasatt, kunnat höja dosen på en dopaminantagonist, som utlöser nervimpulser i hjärnan!
  2. Ingen förskrivande läkare har reagerat på doshöjningarna i samband med förnyelse av recept.
  3. Ingen apotekspersonal har heller reagerat när vi har diskuterat ersättningstablett av kostnadsskäl eller att ersätta 3 x 0,7 och det resulterade i en depottablett.
Jag vet inget om storleken på detta (eventuella) problem men en teknisk
möjlighet vore naturligtvis att lägga in spärrar i de två datasystemen.
Det finns förmodligen många kritiska maxdoser där datatekniken kan
påminna handhavarna om riskerna.
För egen del väntar jag nu på effekterna av en stegvis nedtrappning
av intaget och hoppas att bestående effekter uteblir.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *