reflexion


Världen har förlorat en stor edutainer alldeles för tidigt. Han gav mycket till världen; skapade och tog den möjligheten till den grad att de stora auktoriteterna lyssnade. Men blott 68 år hade han mycket kvar att ge.
Hans trollband en internationell publik med något så torrt som FN-sanktionerade fakta; tog fram, tolkade, satte samman, åskådliggjorde och underhöll i stå-upp-format med statistik som levde ett programmerat liv på en gigantisk bildskärm. Nationalinkomst per capita, utbildningsnivå, fattigdomsstreck och hans mammas tvättmaskin blev till sann – seriös – underhållning!
Det stora bidraget till världen blev hans pedagogiska bevis för att ”riktiga beslut kräver riktiga fakta”! Allt annat är fantasi och pseudo. KE.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *