Stanley Sjöberg och så …


Hedersdoktorn i teologi talade

punkt.gif ANGELÄGET Publicerad: 2008-06-19

Jag kan inte dölja min vrede när jag skriver det här. Men om jag inte avslöjade en sådan känsla vore jag inte trovärdig. Det finns en nivå av dialog som handlar om tvivel, ifrågasättande, gärna angrepp mot vår tro, men som ändå uttrycks med respekt. En sådan diskussion är viktig för att vårda ärlighet och sanning. Den måste mötas med saklighet och respekt. Men när de som själva betraktar sig som kristna, samtidigt förråder och förvränger sanningen och dessutom låter det ske med hånfullhet och hädelser, då måste man reagera med vrede.

Teologerna vid Lunds Universitet har gjort komikern och teatermannen Jonas Gardell till hedersdoktor i teologi! Jag såg och hörde hans föreläsning som sändes i Sveriges Television. En rad kända präster och teologer fanns bland åhörarna. Jonas Gardell möttes av långa applåder och skrattsalvor som uttryckte sympati och entusiasm över framställningen. Jonas Gardell uppträdde som skådespelaren och gycklaren, lite nervöst med långt utdragna vokalljud som västes fram mellan hans tänder då han funderade på nästa attack mot den person han främst var intresserad av att beskriva i sin föreläsning, nämligen Jesus.

Med hat mot judarna

Enligt Jonas Gardell växte Jesus upp i en miljö där de flesta var analfabeter, outbildade, primitiva människor. Hans hypotes var att Jesus förmodligen var tandlös och hade åldrats i förtid. Det bevis han framlade var att någon har hittat ett två tusen år gammalt kranium som inte hade några tänder. Alltså var Jesus i sin mänskliga gestalt tandlös.

Med lite kännedom om människor som lever på det sätt som människorna levde under Jesu tid, utan sötsaker, med friska matvaror och vatten från öppna brunnar, då vet vi att det var sunda kroppar som även uppnådde hög ålder i motsats till Jonas Gardells påstående om att medellivslängden endast var kring tjugofemårsåldern.

Med förakt inför arbetare

Jonas Gardells beskrivning gav uttryck för ett djupt förakt inför människor som arbetar med sina händer. Han beskrev dessa bönder, snickare och fiskare som levde under en ockupationsmakt, som om de vore mindre vetande och ovanligt primitiva. Jonas Gardell är själv en man som inte behöver lyfta någon börda eller anstränga sin rygg utan har möjlighet att endast ägna sin tid åt att formulera hån och gyckel, skådespeleri och hädelser. Hans sätt att skildra den judiska befolkningen har han gemensam med många liknande opinionsbildare som beskrivit judarna som onyttiga, ointelligenta och tandlösa.

Med förakt inför Bibeln

Den uppmärksammade föreläsningen inför en elit av teologins akademiker framförde också idén att det förmodligen inte hade funnits någon synagoga i Nasaret och att berättelsen i Lukasevangeliet om hur Jesus läste ur Jesaja, var ett tillägg. Jonas Gardell har förmodligen varit i Israel och påtat i marken utan att hitta något som bekräftar att det funnits en synagoga i Nasaret. Över huvud taget menade Jonas Gardell att Bibeln inte är trovärdig, Jesus är någon helt annan person än den Bibeln vittnar om och kristendomen är en ”översättningsreligion”.

Med okunnighet om Bibeln

Om Jonas Gardell hade det minsta uns av hederlighet i sin mycket speciellt annorlunda personlighet, då skulle han kunna ta ett samtal med någon av vårt lands teologer som inom den syrisk-ortodoxa kyrkan lever med det språk som Jesus talade och läser Bibeln, ber sina böner, sjunger lovsånger på just arameiska. Jag ställde nyligen frågan till en av de ledande inom den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, nämligen Suleyman Wannes, om han menar att det finns skillnader i evangeliernas berättelser eller i det Jesus talade och gjorde, när han läser på arameiska. Svaret var befriande och tydligt, det finns ingen skillnad i det som sägs på arameiska, grekiska, latin eller svenska. Bibelns översättningar kan ha nyanser, ord som associerar till varandra, några uttryck som ändras i språkets kultur, men innehållet är identiskt genom hela historien.

En ny ”Martin Luther”?

Om något liknande skulle ha framhållits i tidigare skeden av den kristna kyrkans historia, skulle en sådan villolärare ha förvisats ut ur den kristna gemenskapen. I vår tid blir han istället upphöjd till hedersdoktor i teologi. Biskoparna och teologerna som utbildar morgondagens präster jämställer honom därmed med Martin Luther eller någon annan kyrkoledare.

Välkommen till himlen?

Jonas Gardell berättade i sin föreläsning att en pastor ifrågasatt om han kommer att välkomnas till himlen en dag. Man bör ställa en motfråga. Kan man vara vän med Jesus om man samtidigt sprider ett hatiskt förtal om Jesus? Kan man tro på Jesus om man samtidigt menar att ingenting är sant som Bibeln säger om Jesus? Kan man räkna med att bli välkomnad i Guds härlighet om man gjort allt under sin livstid för att hindra alla andra människor att vilja komma till himlen?

Stanley Sjöberg

Inför skranket Kjell
2008-06-23 17:12
Försvara vad, inför vilket skrank? Vem har hittat på det? Men än värre, rent cyniskt, är påståendet att Jesus är kärlek och de utsattas vän. Om Anita blir kärleksfull av att tro så är ok. Synd bara att hon inte är det i sig själv. Annars är det en myt av värsta slaget! I dagens upplysta samhälle är ingen ovetande om kåkstäder, svältens offer, aidsepidemier, fattigdom som sprider ett ofattbart lidande och släcker liv hela tiden utan att vare sig någon mänsklig makt eller annan makt lyckas samla sig till en rejäl insats. Dessutom har vi naturkatastrofer som slår blint utan att någon människa överhuvud taget har ett finger med i spelet. BARA en högre makt! Och än värre: Troende som överlevde Katrina i New Orleans säger sig vara stärkta i sin tro och utvalda!!! Hur hånfull får en troende bli gentemot dem (deras efterlevande) som inte klarade sig? Kan någon presentera ett bevis på att den mytomspunna kärleken till de utsatta – Jesus eller Guds – har manifesterat sig i verkligheten på ett sätt som förändrat livet för stora skaror olyckligt lottade och som inte sker i ”annan regi”? De utsatta blir inte mindre hungriga eller botade av en illusion. Öppna upp och ta in verkligheten!
Bäst för somliga …. anita
2008-06-23 14:25
att börja fila på försvarstalet. Det kan gå fort som attan tills ni står inför skranket och skall förklara varför ni försökte spela Gud. Och varför ni handlar med så stort hat och ondska. Jesus är kärlek och de utsattas vän. Inlägget särskilt ägnat till Berndt som är pastor – helt otroligt dessutom.
Guds medarbetare Kjell
2008-06-23 12:43
Din positiva kärlek flödar över och omfamnar! Men jag försöker använda förnuftet och förstå men jag får ändå inte ihop det riktigt. Du skriver ”Vi måste förstå att vi är Guds medarbetare här på jorden.” Det borde väl innebära att både påven och Bush och Åke Green, Ted Haggard och allt vad de heter också är hans medarbetare. Min utgångspunkt är att även dessa herrar har de bästa avsikter men det ser inte ut som om de verkar i Guds intresse, snarare i sitt eget. Tror du att de är onda? Skulle din stora kärlek och positiva hållning till livet och deras vedervärdiga agerande förklaras av samme kärleksfulle gud? Det blir en förklaring som haltar betänkligt. Den är intellektuellt ohederlig. Det ser däremot ut som om du hämtar din flödande kärlek ur dig själv och litar till din egen moral precis som det också förklarar deras handlande. I stället för en gud med så grava brister ser det förnuftigare ut att inte tro. Allt gott till dig!
Berndt Isakssons ….. Anita
2008-06-23 12:33
uppmaning är patetisk. Vari ligger det kristna budskapet i det du uppmanar till? Varför så in i h-e så fixerad vid sex??? Du har lång väg att vandra innan du får nåd är min övertygelse! Tänk på Jesus budskap! Du och Stanley är långt ifrån Jesus budskap.
Blir så ledsen…. Anita
2008-06-23 12:28
när en kristen skriver så okristligt som du Stanley gör. Tag hand om bjälken i det egna ögat innan du ger dig på flisan i din broders öga!
Haha kul! Fredrik Bendz
2008-06-23 11:56
Haha, det här var ju kul, Stanley Sjöberg! Retorik för din egen församling, eller? Om du skulle prata med valfri seriös bibelforskare skulle de nog kunna berätta ett och annat om t.ex medellivslängden för 2000 år sedan och hur bibeln har översatts, hur vissa avsnitt är ditlagda i efterhand mm. Men du blundar nog för sanningen, ignorerar den och kör vidare med din retorik. Trots allt vänder du dig ju till din egen församling och de lär svälja allt med hull och hår. Inte skulle väl de få för sig att läsa det du skriver kritiskt? Inte skulle väl de ifrågasätta sin egen pastor? Nej ifrågasättande och tvivel vill ni nog inte veta av. Bättre att blunda och finta bort sakfrågan med retorik. Om det inte vore för att jag tror att Stanley Sjöberg menar allvar med den här artikeln skulle jag skratta gott åt den som det skämt den är!
Kärleken Kjell Ericson
2008-06-23 10:02
Lotta, Du är kärleken, den är högst påtaglig även genom ettor och nollor! Det måste vara underbart att leva i din närhet. Vi har massor gemensamt (utom att jag absolut inte är lika kärleksfull) och jag blir nyfiken på varför du tror på gud men inte allt det andra? Den selektiva religionen är ju något vi brukar kritisera svensk kyrklighet för. Har du en egen? Om gud ger dig meningen med livet, var tar ditt eget ansvar vid? Du är verkligen sinnebilden av motsatsen till fundamentalism men vad tror du om följande resonemang: Toppidrott finns inte med mindre än att breddidrotten lever! Bokstavstroende typ Tuve Skånberg, Åke Green m fl (nämnde tidigare) kan verka bara utifrån en bred bas av vardagstroende. Ute i världen verkar Bush och påven på ”uppdrag av” alla ljummet troende som inte tar avstånd. Det känns besvärande! Din kärleksfulle guds aktiviteter i bl a Burma och Kina på sistone, Tsunamin för ett par år sedan, kondomförbud i södra Afrika osv osv får jag heller inte ihop med din fantastiska kärlek. Kram, Kjell PS. Detta inlägg hamnade felaktigt på tråden om skolavslutning. DS
Patrick, m.fl. Lotta
2008-06-22 23:26
Jag måste också få fråga hur i all världen människor kan bli så engagerade av andra människors sexualitet. Den endas sexuella läggning som intresserar mig är min makes. All kärlek är väl kärlek och det är helt enkelt det som allt handlar om. Vad ni än skriver så finns en mening i såväl mitt hjärta som i mitt förstånd det är ”Guds kärlek är större”.
Till Kjell m.fl. Lotta
2008-06-22 23:06
Snälla du.Att tro på Gud är inte samma sak som att tro på bibeln eller på kyrkan.Jag instämmer inte ens i hela trosbekännelsen, Jag tror absolut på vetenskapen. Demokrati är för mig en självklarhet att kämpa för. Jag har aldrig röstat höger om miljöpartiet, men ibland mer åt vänster. Men jag tror på Gud vilket betyder att jag tror att det finns en mening med livet, att jag är älskad utan krav på prestation,någon håller mig i sina händer och att störst av allt är kärleken. Dessuton tror jag inte att man behöver tro för Guds skull, man är lika älskad ändå.Att vara kristen är för mig bara en tillgång och hindrar mig inte till något Jag vägrar känna skam eller skuld för att jag njuter av att vara människa. Dessutom tror jag att det är sunt att både tvivla och ifrågasätta.Fortsätt gärna med det Kjell. Var den du är för jag är övertygad om att det är just därför som du är Guds ögonsten. Lev väl min vän
Hedersdoktor i teologi Kjell Ericson
2008-06-19 20:11
Stanley, Det är bara ett av problemen med kristendomen: ”… [då] skulle en sådan villolärare ha förvisats ut ur den kristna gemenskapen.” Det är trångt där, finns inte utrymme för mångfald. Hur tror du vetenskapen skulle ha utvecklats om samma trångsyn hade frodats där? Att strida om sanningshalten i bibeln är som att strida om guldhalten i Strindbergs alkemi. Om du hävdar att ett stycke i bibeln är sant får du ju i hederlighetens namn hävda detsamma om nästa stycke. Har du tänkt igenom konsekvenserna av det? Om Jonas Gardell med ”sin mycket speciellt annorlunda personlighet” strävar mot himlen tycker jag synd om honom. Då har han ju gått på den religiösa illusionen istället för att uppskatta livet fullt ut här och nu! Kjell
Livet är nu Lotta
2008-06-20 11:52
Kjell! Det går jättebra att leva livet fullt ut här och nu som kristen. Det finns faktiskt kristna människor som tar till vara på allt som livet har att ge och njuter av det. Och som inte är tyngda av en massa föreställningar om det som en del andra människor tolkar som synd. Livet är Guds gåva och ska levas fullt ut utan oro eller rädsla för det som kommer sedan. Döda hinner vi vara länge när den tiden kommer. Liver är nu!
Utan bevis Kjell Ericson
2008-06-21 11:01
Hej Lotta och alla ni andra, Visst är jag för allas rätt att tro på precis vad som helst. Villig t o m att ”strida” för den idén, att ”slåss” för demokratin! Det sekulära samhället är enda garantin för mångfald på lika villkor t ex att kristendom, judendom, islam och alla de andra inte bara skall få förekomma utan också känna sig ha en rättmätig plats i världen. Men religion och demokrati går inte ihop! Jovisst, hör jag er ropa i kör! Nej, det är inte intellektuellt hederligt att knö ihop båda begreppen under samma hatt. Det behövs inte många exempel: kvinnans ställning, du skall inga andra …, kunskapsfientligheten: Anders Piltz tycker inte att gud skall vara begriplig, Tuve Skånberg motionerade för att kreationismen skall jämställas med evolutionen osv. Jag värnar alltså din rätt att tro men jag förbehåller mig också rätten att upplysa, bibringa kunskap för att motverka kunskapsmörkret. Efter att bokstavligen ha läst svenska kyrkans jubileumsbok Befrielsen från 1993 har jag fått ny kunskap om två fundamentala förhållanden för människans världsbild: 1. bokens titel är på ett märkligt sätt missvisande! Hur kan det vara befriande att hänge sig åt ett liv och ett tänkande INOM en dogm? Överheten, i himlen och på jorden, den statiska skriften, de stridande uttolkarna av samma skrift bestämmer vad du SKALL TRO! Det är ju UTANFÖR dogmen, vilket namn den än har, FRIHETEN ligger öppen; tänka fritt, kritisera, föreslå nya lösningar, det fria ordet, göra vetenskapliga upptäckter, njuta av en stjärnklar himmel andligen utan något religiöst filter emellan, slippa skam och skuld, leva öppet med sin sexualitet, t o m våga vara kvinna! I anslutning till förrförra valet intervjuades en gammal dam som berättade att hon var så gammal att hon kom ihåg första gången hon fick lov att rösta 1921: – Och vad röstade tant på då? frågade intervjuaren. – Högern!!!!!! svarade tanten (högern hade alltså motarbetat kvinnlig rösträtt). Där finns en subtil parallell mellan exemplet och att vara religiös kvinna. 2. innehållet i boken är så urvattnat och till intet förpliktigande att min recension fått rubriken ”Kejsarens nya kläder”. Om det är ett utslag av det katastrofala medlemstappet (boken skrevs innan både skilsmässan och Hammar) och ett försök att välkomna ALLA eller om skälet är ett annat så leder det självklart till sprickor. Det måste ju finnas en och annan bokstavstrogen som inte känner sig hemma. Jag som ateist skäms ju t o m eftersom jag naturligtvis är kristen ateist; jag kommer ju från den bakgrunden och uppväxten men snart finns det inget att vara emot (a-) eftersom gud (tei) i stort är avskaffad. Förutom Tuve Skånberg, Åke Green, Stanley Sjöberg, Ulf Ekman, Göran Skytte och några till som är uppenbara hot mot demokratin förlitar jag mig på mitt eget engagemang och kraften i verkligheten och naturen. Förresten hur kommer det sig att sekularismen är som mest utbredd och andelen troende som lägst i nordvästeuropa? Ta vara på den underbara sommaren! Kjell

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *