Stora tankar


Varför pilla i kanten när man kan röja i mitten? Eller: Varför lösa ett isolerat problem hos en kund när vi kan lösa ett nationellt problem hos hela företagssverige? Det skulle gå att höja produktiviteten på alla företag, åtminstone de producerande med höga krav på kvalitet.

Varför tänka smått när det går att tänka stort. Varför inte söka samarbete med berörda organisationer; arbetsgivare, fackförbund, regeringen, partierna, de största företagen, stödorganisationer, DI, Chef osv.

Allt börjar med ett beslut, ingenting kommer igång utan. Näst efter att andas gör vi inget mer frekvent än fattar beslut, oupphörligt hela tiden. Det kan vi bygga på. Alla kan lära sig att fatta BättreBeslut.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *